Zamówienia publiczne e-Edukacja

   

Utworzenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z treściami edukacyjnymi oraz systemem ich dystrybucji

Postępowanie WZP.272.44.2014

 

Utworzenie pracowni dydaktycznych Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych i multimedialnych.

Postępowanie WZP.272.102.2013

 

Budowa sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi.

Postępowanie WZP.272.61.2013

 

Dostawa 2346 zestawów tablic interaktywnych i 632 wizualizerów.

Postępowanie AD.V.333/31/2010

 

Przygotowanie 1030 tablic informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi oraz montażem w miejscach realizacji projektów „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” i „e-Usługi-e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.

Postępowanie WZP.272.68.2011

 

Edukacja

 

Warto odwiedzić