e-Zdrowie

Informatyzacja szpitali w województwie kujawsko-pomorskim poprzez realizację modułu „e-Zdrowie” w ramach projektu „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" jest KROKIEM MILOWYM W ZARZĄDZANIU JEDNOSTKAMI OCHRONY ZDROWIA.

 

 

DLACZEGO REALIZUJEMY MODUŁ „E-ZDROWIE”?

* Systemy informatyczne szpitali są niekompletne lub składają się z osobnych niezintegrowanych elementów, co powoduje, że szpitale nie wymieniają informacji między sobą, tym samym konieczne jest uzupełnienie istniejących systemów informatycznych lub ich wymiana.

* Większość systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia województwa kujawsko-pomorskiego nie obsługuje standardów elektronicznej wymiany informacji klinicznych, finansowych i administracyjnych między jednostkami, co znacznie utrudnia dodawanie nowych elementów systemu oraz jego integrację na poziomie regionalnym i krajowym.

* Występują duże braki sprzętowe w zakresie stacji roboczych i oprogramowania systemowego.

* Istnieje konieczność rozbudowy i modernizacji serwerowni w zakresie sprzętu serwerowego i infrastruktury sieciowej.

* W większości jednostek wymagana jest wymiana lub rozbudowanie sieci LAN. Większość szpitali województwa kujawsko-pomorskiego (będących partnerami projektu) świadczy usługi w sposób tradycyjny. Informacje o pacjencie znajdujące się w danej jednostce rzadko stanowią źródło informacji dla innych świadczeniodawców. W związku z tym, często pacjent zobligowany jest do wykonania po raz kolejny tych samych badań w innej placówce, co wpływa niekorzystnie na czas trwania leczenia, jak i na poziom wydatków służby zdrowia.


ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH MODUŁU „E-ZDROWIE”

 

1. Modernizacja i uzupełnienie infrastruktury teleinformatycznej (sieciowej i serwerowej) w szpitalach.

2. Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych wspomagających diagnostykę obrazową (system RIS i PACS) wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną (serwery i pamięć masowa)  i medyczną (systemy CR).

3. Dostawa lub uzupełnienie szpitalnych systemów informatycznych (typu HIS – w zakresie części białej) wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną (serwery i pamięci masowe).

4. Regionalna platforma e-Zdrowia udostępniająca informacje o regionalnym systemie ochrony zdrowia (informacje o zasobach szpitali na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz programach promocji i profilaktyki zdrowia)  oraz system informatyczny wspomagający procesy diagnostyki i leczenia pacjentów.

 

PRODUKTY PROJEKTU

 

Regionalna platforma e-Zdrowia

udostępniająca m.in. repozytorium wyników badań pacjentów, informacje o regionalnym systemie ochrony zdrowia (informacje o zasobach szpitali na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz programach promocji i profilaktyki zdrowia)

 

Szpitalne systemy informatyczne

(systemy HIS, PACS oraz RIS) wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną
(sieci komputerowe LAN, serwery, pamięci masowe i urządzenia aktywne sieci LAN) i medyczną (systemy CR).

 

REALIZACJA MODUŁU „E-ZDROWIE" SPOWODUJE:

 

1. podniesienie poziomu usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej w regionie dzięki wykorzystaniu nowych technologii informatycznych i medycznych,

2. podniesienie efektywności diagnostyki dzięki dostępowi do poprzednich badań,

3. zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych badań medycznych,

4. osiągnięcie oszczędności w jednostkach ochrony zdrowia poprzez wdrożenie systemów informatycznych.

Zdrowie

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2021 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 13 1 2 3
week 14 4 5 6 7 8 9 10
week 15 11 12 13 14 15 16 17
week 16 18 19 20 21 22 23 24
week 17 25 26 27 28 29 30

Wydarzenia e-Zdrowie

Brak wydarzeń

Warto odwiedzić