Zakończone prace instalacyjne sieci LAN u kolejnych Partnerów

U kolejnych Partnerów projektu „e-Usługi e- Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego”, zostały zakończone i odebrane prace instalacyjne, dotyczące montażu lokalnej sieci LAN. Wykonawca jakim jest konsorcjum: COMTEK SYSTEM Bydgoszcz i MAXTO sp. z o.o. Kraków, zakończył prace w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie oraz w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce.

Prace montażowe sieci LAN w toku

LAN22Prace związane z instalacją lokalnych sieci komputerowych u Partnerów projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" nieustannie trwają. Zakończyliśmy już proces instalacyjny w ramach modułu e-Zdrowie w takich jednostkach zdrowia jak: Szpital Lipno Sp. z o.o., Szpital Tucholski Sp. z o.o., Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku, Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie.

Zakończona instalacja sieci LAN u pierwszych Partnerów

LAN33Zostały zakończone prace u pierwszych Partnerów, związane z instalacją sieci LAN. Usługa została wykonana kompleksowo, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem. Jednostkami, u  których realizacja zadań dotyczących prac montażowych sieci LAN, zostały zakończone i odebrane są: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie, Szpital Lipno Spółka z o.o. Szpital Tucholski Spółka z o.o.

Konsorcjum COMTEK SYSTEM Bydgoszcz i MAXTO Sp. z o.o. Kraków wykonawcą zadania związanego z modernizacją, budową sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi

W wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi  (sprawa nr WZP-272.61.2013), został wyłoniony wykonawca przedmiotowego zamówienia. Zamówienie obejmuje budowę sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi, zgodnie z programami funkcjonalno użytkowymi. Zakres prac wykonawcy obejmuje realizację zadania numer 8 „Dostawę usług i produktów związanych ze specyfikacją pracy jednostek” dotyczące budowy lub modernizacji lokalnych sieci komputerowych LAN w siedzibie partnerów projektu wraz z dostawą urządzeń aktywnych (przełączniki, punkty dostępu bezprzewodowego, kamery IP), zgodnie z programami funkcjonalno użytkowymi, o których mowa w ust. 2 oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanie i wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej. Umowa obejmuje 16 szpitali, 7 jednostek kultury oraz 3 jednostki edukacji.

Dialog techniczny w zakresie realizacji zadań w module e-Zdrowie rozpoczęty!

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy cykl spotkań związanych z przeprowadzeniem dialogu technicznego dotyczącego realizacji modułu e-Zdrowie, poprzedzającego wszczęcie postępowania przetargowego na budowę i rozbudowę systemów informacyjnych HIS połączoną z dostawą sprzętu, budowę regionalnego repozytorium dokumentów medycznych oraz dostawę sprzętu i oprogramowania związanego z ucyfrowieniem diagnostyki obrazowej.

Zdrowie

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2021 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 13 1 2 3
week 14 4 5 6 7 8 9 10
week 15 11 12 13 14 15 16 17
week 16 18 19 20 21 22 23 24
week 17 25 26 27 28 29 30

Wydarzenia e-Zdrowie

Brak wydarzeń

Warto odwiedzić