Konsorcjum COMTEK SYSTEM Bydgoszcz i MAXTO Sp. z o.o. Kraków wykonawcą zadania związanego z modernizacją, budową sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi

W wyniku ogłoszenia postępowania przetargowego w trybie nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi  (sprawa nr WZP-272.61.2013), został wyłoniony wykonawca przedmiotowego zamówienia. Zamówienie obejmuje budowę sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi, zgodnie z programami funkcjonalno użytkowymi. Zakres prac wykonawcy obejmuje realizację zadania numer 8 „Dostawę usług i produktów związanych ze specyfikacją pracy jednostek” dotyczące budowy lub modernizacji lokalnych sieci komputerowych LAN w siedzibie partnerów projektu wraz z dostawą urządzeń aktywnych (przełączniki, punkty dostępu bezprzewodowego, kamery IP), zgodnie z programami funkcjonalno użytkowymi, o których mowa w ust. 2 oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanie i wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej. Umowa obejmuje 16 szpitali, 7 jednostek kultury oraz 3 jednostki edukacji.

Wpłynęło w sumie jedenaście ofert, kilkanaście z nich zostało wykluczonych z postępowania przetargowego gdyż nie spełniały one określonych wymagań Zamawiającego. W związku z czym po stosownej analizie pozostałych  ofert wyłoniono wykonawcę, który to spełnił określone kryteria i uzyskał największą liczbę punktów. Takim wykonawcą okazało się konsorcjum: COMTEK SYSTEM Bydgoszcz i  MAXTO Sp. z o.o. Kraków.

Więcej szczegółów w dokumentacji przetargowej:

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=24703&Itemid=125

Zdrowie

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2021 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 13 1 2 3
week 14 4 5 6 7 8 9 10
week 15 11 12 13 14 15 16 17
week 16 18 19 20 21 22 23 24
week 17 25 26 27 28 29 30

Wydarzenia e-Zdrowie

Brak wydarzeń

Warto odwiedzić