Zakończyliśmy dostawy sprzetu dla Partnerów modułu e-Kultura

Zakończył się okres wakacyjny... a wraz z nim dostawy sprzętu do digitalizacji zbiorów oraz sprzętu fotograficznego i audio wideo dla Partnerów modułu e-Kultura

W wyniku wcześniej zrealizowanych zadań modułu e-Kultura, partnerzy projektu otrzymali sprzęt komputerowy (serwerowy) o wartości 434 000 zł (czterystu trzydziestu czterech tysięcy złotych), u partnerów wdrożono także system elektronicznego plakatu o wartości ponad 1 800 000 zł (jednego miliona ośmiuset tysięcy złotych).

Zakończone obecnie dostawy pozwoliły na wyposażenie 14 jednostek organizacyjnych UMWKP oraz dwóch regionalnych ośrodków uniwersyteckich (jako członków konsorcjum „Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej”) w sprzęt o wartości ponad 2 milionów złotych.

Zmiana nazwy Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy !!!

Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy, który jest Partnerem w Projekcie pn. e-Usługi e- Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego” w części dotyczącej modułu e-Kultura, zmienił nazwę na Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury. Zmianę nazwy instytucji dokonał Sejmik Województwa uchwałą Nr LI/795/14 z dnia 23 czerwca 2014 r. wraz ze zmianą nazwy placówka kulturalna otrzymała jednocześnie nowy status.

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę części pakietów i oprogramowania dla modułu e-Kultura

OS 14000 A1W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, WZP.272.2.2014 Dostawa sprzętu z podziałem na części (Pakiety A-F) zapewniającego dostarczenie treści do portalu oraz dostawa sprzętu dziedzinowego „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” moduł e-Kultura,  zakończony został proces oceny złożonych ofert i dokonano wyboru wykonawców. Zgodnie z przynależnym zakresem, wybór firm kształtuje się  następująco:

Już wkrótce rozpoczynamy instalację sieci LAN u Partnerów modułu e-Kultura

Jeszcze w tym miesiącu rozpocznie się instalacja lub też, w miarę zgłoszonych potrzeb modernizacja lokalnych sieci komputerowych u partnerów modułu e-Kultura. Działania te obejmują zakres usług ściśle powiązanych z zadaniami: 6 - Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczenie treści do portalu, 7 - Dostawa sprzętu dziedzinowego oraz 8 - Dostawy usług i produktów związanych ze specyfikacją pracy jednostek. Obejmują siedem jednostek kultury: Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Pałac Lubostroń, Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu, Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce, Teatr im. Wiolami Horzycy w Toruniu. Zgodnie z harmonogramem planujemy ukończyć prace w tym zakresie w IV kwartale br.

Kultura

Kalendarz

poprzednim miesiącu kwiecień 2021 następnym miesiącu
N P W Ś C Pt S
week 13 1 2 3
week 14 4 5 6 7 8 9 10
week 15 11 12 13 14 15 16 17
week 16 18 19 20 21 22 23 24
week 17 25 26 27 28 29 30

Wydarzenia e-Kultura

Brak wydarzeń

Warto odwiedzić