Pracownie mobilne trafiły do szkół

art pracowniePierwsze pracownie mobilne zakupione w ramach projektu pn. e-Usługi – e-organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego, zostały już wypożyczone przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli do szkół. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z nowoczesnych urządzeń pomiarowych na lekcjach fizyki, chemii, biologii  i geografii. Po kolejne pracownie zgłaszają się już następne szkoły.

Wkrótce zostanie uruchomiona Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna

podpisanie umowy na realizację Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjne Na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, budowę oraz wdrożenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z zasobami edukacyjnymi w ramach projektów „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”29 stycznia 2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim w Toruniu, a firmą „Young Digital Planet” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, którą reprezentowała Pani Sylwia Krawczyk-Matusiak, Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. Rynku Edukacyjnego. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 7 995 000,00 złotych.

Otwarcie mobilnych pracowni dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych w KPCEN w Toruniu.

Otwarcie mobilnych pracowni dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych w KPCEN w Toruniu.W poniedziałek 2 lutego br. odbyło się uroczyste otwarcie mobilnych pracowni dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych przekazanych do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, w którym uczestniczyli Marszałek Województwa Pan Piotr Całbecki, Wicemarszałek Pan Zbigniew Ostrowski, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Ewa Mess jak również Pani Anna Łukaszewska Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty.

Nowoczesne pracownie dydaktyczne trafiły już do KPCEN we Włocławku

PracownieKPCENW dniu 30 października br. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, odbyło się oficjalne przekazanie pracowni dydaktycznych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. W uroczystości uczestniczyli również posłowie na sejm: Domicela Kopaczewska, Marek Wojtkowski i Łukasz Zbonikowski, a  także Sławomir Kopyść – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ryszard Rumiński Dyrektor Departamentu Informatyzacji Urzędu Marszałkowskiego. Projekt pn. e-Usługi – e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego to największy projekt edukacyjny tego typu w Europie.

Edukacja

 

Warto odwiedzić