Użytkownicy tablic interaktywnych z kujawsko-pomorskiego - ŁĄCZCIE SIĘ!

Użytkownicy tablic interaktywnych z kujawsko-pomorskiego, którzy otrzymali je w ramach kluczowego projektu województwa pn. „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" mogą się teraz ze sobą zdalnie łączyć. Nauczyciel może również prowadzić wspólne lekcje z nauczycielami z innych szkół na całym świecie.

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu tablice interaktywne w województwie kujawsko-pomorskim stają się czymś więcej - platformą łączącą pokolenia uczniów z całego świata i ogromnym portalem wymiany wiedzy pomiędzy nimi. Specjalne oprogramowanie pozwala na połączenie się użytkowników tablic interaktywnych, zapewniając łatwą wymianę informacji bez względu na lokalizację uczestników.

Zdalne lekcje w kujawsko-pomorskich szkołach dzięki tablicy interaktywnej i oprogramowaniu SMART BRIDGIT

lekcjaZobacz, jak uczniowie z kujawsko-pomorskich szkół uczą się wspólnie z kolegami z Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego wspólną lekcję uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu oraz uczniów szkoły podstawowej Anchorsholme w Blackpool w Wielkiej Brytanii. Dzięki tablicy interaktywnej lekcja staje się przygodą, a uczniowie w łatwy i szybki sposób mogą poznać kolegów z całego świata.

Zestawione połączenie internetowe pozwoliło dzieciom z obu szkół na wzajemne poznanie oraz wspólne uczestnictwo w lekcji prowadzonej w języku angielskim. Dzieci rozwiązywały quizy, uczyły się wspólnie kultury oraz geografii.

Przypomnijmy, że tablica interaktywna została dostarczona do szkoły muzycznej w Toruniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach kluczowego projektu województwa kujawsko-pomorskiego „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności).

Informacje o programie oraz instruktaż wykorzystania programu Smart Bridgit znajdują się w zakładce do pobrania.

O module e-Edukacja

 

Tworzenie nowoczesnego systemu nauczania w województwie kujawsko-pomorskim

poprzez realizację modułu „e-Edukacja"

w ramach projektu „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych

dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego"

 

Jednym z wyznaczników wysokiego poziomu życia mieszkańców, aktywnego udziału obywateli w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, oraz warunkiem zwiększenia zdolności do zatrudnienia jest odpowiedni poziom edukacji. Wyzwania, jakie stawia przyszłość motywują do ciągłego działania na rzecz rozwoju metod nauczania. Gwałtowny rozwój technik multimedialnych oraz ich stale rosnąca popularność (jako alternatywnych technik nauczania) wyzwala zwiększony popyt na tego typu usługi (e-learning) – co stało się czynnikiem sprawczym do budowy projektu „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" w zakresie modułu e - Edukacja.

Oprogramowanie SMART Notebook

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani i chcielibyście sprawdzić przed instalacją jak działa oprogramowanie SMART Notebook dostarczane wraz z tablicami interaktywnymi SMART Board wystarczy pobrać je ze strony internetowej producenta.

Aplikacja jest dostępna na różne systemy operacyjne, jest w pełni funkcjonalna i działa na komputerze przez 30 dni.

Edukacja

 

Warto odwiedzić