Rozpoczęliśmy cykl szkoleń z wykorzystania pracowni doświadczalnych we wszystkich KPCEN w regionie

Szkolenia z wykorzytania zestawów PASCO. fot. Arch. KPCEN Włocławek1 września br. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku rozpoczęto cykl szkoleń,które przeprowadza wykonawca zawartej umowy firma Image Recording Solutions Sp.zo.o w ramach zadania „Utworzenie pracowni dydaktycznych Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych i multimedialnych”. Podczas pięciodniowego szkolenia, trwającego 8 godzin dziennie wgrupach 12 osobowych w skład których chodzą: nauczyciele i pracownicy KPCEN,wszyscy uczestnicy mają możliwość zapoznania się z obsługą czujników i praktycznego ich wykorzystania.

Pierwsze narzędzia edukacyjne dotarły do Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli

pracownia-wocawkKonsorcjum: INFOMEX Sp. z o.o. z Żywca i IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o., które zostało wykonawcą pracowni dydaktycznych w Kujawsko-Pomorskich Centrach Edukacji Nauczycieli wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych i multimedialnych, dostarczyło do siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku pierwszy sprzęt i wyposażenie tj. szafy do laptopów i czujników, urządzenia drukujące, krzesła i fotele laboratoryjne oraz zestawy tablic interaktywnych.

Prace montażowe sieci LAN w toku

LAN11Prace związane z instalacją lokalnych sieci komputerowych u Partnerów projektu „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" nieustannie trwają. Zakończyliśmy już proces instalacyjny w ramach modułu e-Edukacja, u jednego z Partnerów merytorycznych, którym jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

Interaktywne pracownie dla szkół z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

PodpisanieumowypracowniedydaktyczeUroczyste podpisanie umowy z Konsorcjum: Infomex Sp. z o.o i Image Recording Solution Sp. z o.o na Utworzenie pracowni dydaktycznych w Kujawsko-Pomorskich Centrach Edukacji Nauczycieli wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych miało miejsce 26 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Ta inwestycja to jedno z zadań jakie realizujemy w ramach projektu pn. e-Usługi - e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Na spotkaniu reprezentantem Województwa Kujawsko-Pomorskiego był Członek Zarządu Pan Sławomir Kopyść a wśród zaproszonych Gości byli: Pan Andrzej Siemianowski Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty, Pani Mariola Cyganek - Dyrektor KPCEN w Bydgoszczy z pracownikami, Pani Małgorzata Trzeciak - Dyrektor KPCEN Toruń w Bydgoszczy z pracownikami , Pani Grażyna Troszyńska - Dyrektor KPCEN Toruń we Włocławku z pracownikami.

Wyłoniono wykonawcę do utworzenia pracowni dydaktycznych

Zakończony został proces wyboru oferty, dotyczący ogłoszonego postępowania przetargowego WZP.272.102.2013 „ Utworzenie pracowni dydaktycznych Kujawsko-Pomorskich Centrów Edukacji Nauczycieli wraz ze studiami do tworzenia treści interaktywnych i multimedialnych”. Komisja przetargowa szczegółowo przeanalizowała zebrane oferty i oceniła je na podstawie kryteriów ujętych w  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku czego oferta Konsorcjum: INFOMEX Sp. z o.o. z  Żywca i IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. z ceną 2.713.988,94 zł  została uznana za najkorzystniejszą.

Edukacja

 

Warto odwiedzić