Kontynuujemy realizacje modułu e-Edukacja

Zastępca Dyrektora DSI Ryszard RumińskiObecnie Departament Społeczeństwa Informacyjnego kontynuuje realizację zadań przewidzianych w module e-Edukacja. Prowadzone są rozmowy z Departamentem Edukacji i Sportu jako Partnerem Merytorycznym  oraz Partnerami Instytucjonalnymi  tj. Kujawsko-Pomorskimi Centrami Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.  Ich celem jest opracowanie harmonogramu realizacji zadań w okresie 2013- 2014, wypracowanie zakresu współpracy przy realizacji poszczególnych zadań modułu oraz stworzenie zespołu, którego głównym zadaniem będzie koordynacja realizacji zadań oraz merytoryczna ocena proponowanych rozwiązań w zakresie e-Edukacji.

Ponadto, Department Społeczeństwa Informacyjnego kontynuuje, rozpoczętą w 2012 roku, współpracę z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty w zakresie m.in. wsparcia merytorycznego przy realizacji zadań oraz współpracy w zakresie przygotowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie szeroko rozumianej e-Edukacji.

Edukacja

 

Warto odwiedzić