Zdalne lekcje w kujawsko-pomorskich szkołach dzięki tablicy interaktywnej i oprogramowaniu SMART BRIDGIT

lekcjaZobacz, jak uczniowie z kujawsko-pomorskich szkół uczą się wspólnie z kolegami z Wielkiej Brytanii. Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego wspólną lekcję uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu oraz uczniów szkoły podstawowej Anchorsholme w Blackpool w Wielkiej Brytanii. Dzięki tablicy interaktywnej lekcja staje się przygodą, a uczniowie w łatwy i szybki sposób mogą poznać kolegów z całego świata.

Zestawione połączenie internetowe pozwoliło dzieciom z obu szkół na wzajemne poznanie oraz wspólne uczestnictwo w lekcji prowadzonej w języku angielskim. Dzieci rozwiązywały quizy, uczyły się wspólnie kultury oraz geografii.

Przypomnijmy, że tablica interaktywna została dostarczona do szkoły muzycznej w Toruniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach kluczowego projektu województwa kujawsko-pomorskiego „e-Usługi - e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013 (oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności).

Informacje o programie oraz instruktaż wykorzystania programu Smart Bridgit znajdują się w zakładce do pobrania.

 

 

Edukacja

 

Warto odwiedzić