Zapraszamy do korzystania z Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej

KPPEUruchomiono Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną pod nazwą www.edupolis.pl, która udostępnia 3537 zasobów edukacyjnych dla klas I-III szkół podstawowych dotyczących nauczania takich przedmiotów jak: język polski, muzyka, plastyka, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe i techniczne oraz WF.

Na KPPE można znaleźć również 3320 zasobów dla klas IV-VI szkół podstawowych dotyczących nauczania przedmiotów takich jak: język polski, matematyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe i techniczne, WF, etyka i wychowanie do życia w rodzinie. Dopełnieniem całego portalu są 342 zasoby regionalne, które oprócz charakteru edukacyjnego mają walor promocyjny, wzbogacając wiedzę dotyczącą Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto nauczyciele otrzymują narzędzia do przygotowania zajęć lekcyjnych, jak również pakiet Office 365, który jest zintegrowany z platformą.

Edukacja

 

Warto odwiedzić