Zakończyliśmy projekt „e-Usługi – e- Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”

Z dniem 31 grudnia 2015 roku został zakończony projekt „e-Usługi – e- Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” dla modułu e-Edukacja.
Wszystkim Partnerom projektu oraz osobą uczestniczącym przy realizacji projektu serdecznie dziękujemy.

 Zadania, które zostały zrealizowane w ramach modułu e-Edukacja:

1. Utworzono na potrzeby szkoleń nauczycieli i uczniów po trzy stacjonarne pracownie dydaktyczne w Kujawsko-Pomorskich Centrach Edukacji Nauczycieli w Toruniu, Bydgoszczy 
i Włocławku, gdzie udostępnianych jest 48 komputerów i 288 zestawów pomiarowych do wykorzystania przy prowadzeniu zajęć przyrodniczych, fizycznych, chemicznych oraz technicznych. Dodatkowo udostępniono 15 mobilnych i 3 stacjonarne pracownie dydaktyczne dla szkół w regionie umożliwiających stosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych.

2. Dostarczono i wdrożono w klasach I-III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego 2346 zestawów tablic interaktywnych oraz 632 wizualizery.

3. Uruchomiono Kujawsko-Pomorską Platformę Edukacyjną pod nazwą www.edupolis.pl, która udostępnia 3537 zasobów edukacyjnych dla klas I-III szkół podstawowych dotyczących nauczania takich przedmiotów jak: język polski, muzyka, plastyka, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe i techniczne oraz WF. Na KPPE można znaleźć również 3320 zasobów dla klas IV-VI szkół podstawowych dotyczących nauczania przedmiotów takich jak: język polski, matematyka, plastyka, historia i społeczeństwo, przyroda, matematyka, zajęcia komputerowe i techniczne, WF, etyka i wychowanie do życia w rodzinie. Dopełnieniem całego portalu są 342 zasoby regionalne, które oprócz charakteru edukacyjnego mają walor promocyjny, wzbogacając wiedzę dotyczącą Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto nauczyciele otrzymują narzędzia do przygotowania zajęć lekcyjnych, jak również pakiet Office 365, który jest zintegrowany z platformą.

Edukacja

 

Warto odwiedzić