Pracownie mobilne trafiły do szkół

art pracowniePierwsze pracownie mobilne zakupione w ramach projektu pn. e-Usługi – e-organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko- pomorskiego, zostały już wypożyczone przez Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli do szkół. Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z nowoczesnych urządzeń pomiarowych na lekcjach fizyki, chemii, biologii  i geografii. Po kolejne pracownie zgłaszają się już następne szkoły.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w dniu 31 marca 2015 roku wypożyczyło do Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach pierwszą pracownię mobilną. Tego samego dnia odbyło się pierwsze szkolenie pn. Obsługa i wykorzystanie czujników PASCO na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych dla nauczycieli gimnazjum. Zajęcia prowadzili członkowie Zespołu projektowego: Pani Renata Karwowska - wicedyrektor Publicznego Gimnazjum w Białych Błotach i Pan Ryszard Szczerban - nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

W najbliższym czasie kolejne pracownie z KPCEN w Bydgoszczy trafią do kolejnych szkół, które już wyraziły chęć wypożyczenia urządzeń.

Także Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu wypożyczyło jedną pracownię mobilną. Aparatura pomiarowa trafiła do II Licem Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi. Z pracowni korzystają również uczniowie Gimnazjum nr 29 im. Włodzimierza Puchalskiego. Obie wymienione placówki wchodzą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Toruniu. Pracownia została udostępniona na okres jednego roku.

Z kolei w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku trwa odliczanie do chwili, kiedy pierwsza pracownie mobilna opuści mury Centrum i trafi do szkoły. Obecnie pracownia stacjonarna oraz pracownie mobilne są wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli w siedzibie KPCEN. Niemal każdego przybywają dnia do niego uczniowie z nauczycielami, aby korzystać z nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Pierwsze pracownie mobile trafią do szkół z końcem kwietnia br.

Edukacja

 

Warto odwiedzić