Wkrótce zostanie uruchomiona Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna

podpisanie umowy na realizację Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjne Na podstawie dokonanego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, budowę oraz wdrożenie Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z zasobami edukacyjnymi w ramach projektów „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”29 stycznia 2015 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim w Toruniu, a firmą „Young Digital Planet” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, którą reprezentowała Pani Sylwia Krawczyk-Matusiak, Zastępca Dyrektora Sprzedaży ds. Rynku Edukacyjnego. Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 7 995 000,00 złotych.

 

Wykonawca Firma YDP S.A. przyjmuje do realizacji zadania polegające na dostawie, instalacji
i konfiguracji sprzętu dla Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych, budowie oraz wdrożeniu Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej (KPPE), jak również dostarczeniu treści edukacyjnych zgodnych z podstawą programową dla szkół podstawowych. Wszystkie powyższe zadania będą realizowane w ramach dwóch projektów: „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” modułu e-Edukacja oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji
w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

 

W ramach projektu „e-Usługi e-Organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” będą realizowane takie szczegółowe zadania jak:

 

 1. Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu dla Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby modułu e-Edukacja,
 2. Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu dla Regionalnego Centrum Przetwarzania Danych na potrzeby modułu e-Kultura,
 3. Udzielenie licencji, dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie Kujawsko Pomorskiej Platformy Edukacyjnej,
 4. Udzielenie licencji, dostawa, instalacja treści edukacyjnych dla uczniów klas od
  I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego biorących udział w projekcie oraz ich integracja z Kujawsko-Pomorską Platformą Edukacyjną,
 5. Utworzenie aplikacji umożliwiającej tworzenie stron internetowych dla szkół podstawowych uczestniczących w projekcie, udzielenie licencji oraz ich integracja z Kujawsko-Pomorską Platformą Edukacyjną,
 6. Utworzenie treści dydaktycznych do wykorzystania w nauczaniu zintegrowanym (treści regionalne), przeniesienie majątkowych praw autorskich, dostawa oraz integracja z Kujawsko-Pomorską Platformą Edukacyjną,
 7. Szkolenie certyfikowane oraz egzamin z zarządzania usługami IT w oparciu
  o metodologię ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
  w zastosowaniu do usług utworzonych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej,
 8. Przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji
  Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej wraz z zamieszczonymi zasobami edukacyjnymi oraz przeniesieniem majątkowych praw autorskich.

 

Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” obejmuje zadanie polegające na budowie systemu dystrybucji treści edukacyjnych wraz z treściami edukacyjnymi dla uczniów klas od IV do VI szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego biorących udział w projekcie.

 

Utworzona KPPE będzie służyła do wspomagania nauczania w szkołach naszego regionu. Zastosowanie narzędzi umieszczonych na Portalu umożliwi dostęp do określonych informacji niezależnie od czasu oraz miejsca – dlatego jest on idealnym narzędziem również w strukturach rozproszonych geograficznie. Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna będzie zawierała również bazę szkół z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Celem portalu jest umożliwienie nauczycielom, uczniom, dyrektorom oraz rodzicom wymiany informacji, dokumentów, dostępu do zasobów edukacyjnych i dzielenie się nimi.

 

W skład portalu dla nauczyciela wchodzić będą takie elementy jak: treści edukacyjne dla uczniów klas I do VI SP, treści regionalne, gry edukacyjne, pakiet biurowy, edytor treści edukacyjnych, Platformę Gier Miejskich, podsystem społecznościowy, telewizję internetową.

 

Portal dla ucznia zapewniał będzie dostęp do: treści edukacyjne dla uczniów klas I do VI SP, treści regionalne, pakiet biurowy, edytor treści edukacyjnych, Platformę Gier Miejskich, Podsystem społecznościowy, telewizję internetową, gry edukacyjne.

 

W skład portalu dla dyrektora wchodzą: treści regionalne, podsystemy społecznościowy, bazę placówek oświaty, informacje oświatowe – KO, MEN, KPCEN, telewizję i stronę internetową.

 

Portal dla rodzica obejmował będzie dostęp do: treści regionalnych, podsystemów społecznościowych, baz placówek oświatowych, informacji oświatowych – KO, MEN, KPCEN oraz telewizji internetowej.

 

Bardzo istotnym aspektem przy realizacji tworzenia Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej jest baza zasobów regionalnych, na które składają się filmy, animacje, gry,
a także mapy interaktywne dotyczące różnych dziedzin funkcjonowania województwa kujawsko-pomorskiego np. historii, biologii, geografii, architektury. Oprócz funkcji edukacyjnej zasoby będą pełnić również funkcję promocyjną, a dostęp do nich będzie otwarty.

 

Wsparcie merytoryczne w administracji KPPE zapewnią Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli (KPCEN) z Torunia, Bydgoszczy oraz Włocławka.

 

Zgodnie z założeniami projektu Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna będzie współdziałała z nowoczesnymi stacjonarnymi i mobilnymi pracowniami dydaktycznymi do nauczania przedmiotów przyrodniczych, które zostały zakupione i 26 września 2014 r. przekazane dla KPCEN.

 

Edukacja

 

Warto odwiedzić